Gebruik deze techniek om vaker goed te raden met Dixit

Dixit gaat natuurlijk meer om de gezelligheid dan om het winnen, dus eigenlijk is het wat overdreven om strategietips voor dit spel te geven. Maar het is wel leuk om te zien hoe strategische overwegingen een rol kunnen spelen in spellen die helemaal niet zo competitief zijn. Dus bij deze, toch een tip hoe je vaker goed kunt raden bij Dixit.

De tip heeft alles te maken met opletten wat een speler in zijn vorige beurten voor kaarten heeft opgelegd. Ik begin met een simpel voorbeeld. Je speelt een potje Dixit met onder andere Anne en Bob. Anne is aan de beurt en beschrijft haar kaart als ‘iemand die boven zijn stand leeft’. Iedereen legt kaarten op en een van de opgelegde kaarten is een hond in een duur pak. Deze hond heeft, zeker voor een hond, wel erg mooie kleren aan, dus dit zal vast de kaart zijn die Anne heeft neergelegd.

So far so good, deze kaart lijkt precies te passen in de omschrijving van Anne en het lijkt in eerste instantie dus logisch om deze kaart aan te wijzen als de kaart van Anne. Maar er is een twist. De ronde voor Anne’s beurt was Bob, die zijn kaart omschreef als ‘een wolf in schaapskleren’. In die beurt had Anne een kaart van een robot-octopus neergelegd. De hond in het dure pak past veel beter bij Bob’s omschrijving dan de robot-octopus. Had Anne de hond in het dure pak neergelegd in Bob’s beurt, had het haar waarschijnlijk punten opgeleverd.

Het ligt dus voor de hand om te denken dat de hond in het pak niet de kaart van Anne is, maar van een andere speler. Anne had deze kaart namelijk waarschijnlijk maar al te graag opgelegd in plaats van de robot-octopus. Natuurlijk hoeft het niet zo te zijn dat Anne de hond in het pak al in haar hand had tijdens Bob’s beurt; ze kan deze kaart ook pas na afloop van Bob’s beurt gepakt hebben. Maar omdat dat slechts één beurt geleden is, heeft ze slechts één kans gehad om deze kaart te pakken. Het is dus enigszins onwaarschijnlijk dat ze deze kaart vorige beurt nog niet in haar hand had. Door op te letten wat Anne in de vorige beurt voor kaart heeft opgelegd en bij welke beschrijving, kunnen we nu iets beter inschatten welke kaarten zij in haar hand heeft en dus ook welke kaart ze heeft opgelegd.

Deze techniek kunnen we ook breder toepassen. We hoeven namelijk niet alleen naar de laatste beurt van een speler te kijken, we kunnen naar zijn laatste X aantal beurten of zelfs naar al zijn beurten kijken. Als het ons opvalt dat iemand steeds hele zwakke kaarten oplegt bij beschrijvingen die vogels bevatten, is het waarschijnlijk dat die speler geen vogelkaarten in zijn hand heeft. Of als een speler eerder geen goede kaart oplegde bij een Lord of the Rings referentie, dan heeft hij later waarschijnlijk nog steeds geen kaart in zijn hand die aan Lord of the Rings doet denken.

Hoe langer geleden het is dat een speler een slechte kaart oplegde, hoe minder je hier natuurlijk aan hebt, omdat die speler sindsdien allemaal nieuwe kaarten heeft gepakt. Maar het is belangrijk om op te merken dat er in Dixit geen moment komt waarop informatie uit eerdere beurten niks meer waard is. Er is namelijk altijd een kans dat een speler een groot deel van zijn hand blijft vasthouden en steeds de kaarten oplegt die hij net nieuw heeft gepakt, dus er is altijd een kans dat de informatie die jij eerder over zijn hand verzamelde nog steeds waar is. Als je echt als een professional wilt spelen, kun je dit natuurlijk ook in de gaten houden door op te letten waar in zijn hand je tegenstander zijn nieuwe kaarten bewaart en of hij die kaarten speelt. Maar mij gaat dit voor Dixit iets te ver; het moet wel gezellig blijven ;).