Asante: Welke goederen moet je kopen?

In een eerdere post bespraken we hoeveel kaarten er van elke kaartsoort zijn. Opvallend is dat er slechts 6 unieke kaarten met 3 verschillende goederen zijn. Dit is opvallend omdat er 20 verschillende combinaties van 3 goederen mogelijk zijn met de 6 goederensoorten van Asante.

Dat niet alle mogelijke combinaties van goederen op de kaarten staan, heeft invloed op welke goederen je het beste kunt kopen in Asante. Want hoewel elk goed komt op drie kaarten voorkomt, komen niet alle combinaties van goederen voor. Een zout komt bijvoorbeeld nooit voor met een fruit of een doek. Als je een zout hebt liggen en je een goed mag kopen, dan wil je dus eigenlijk niet kiezen voor fruit of doek. Liever kies je dan voor een leer, thee of zilver, want deze goederen komen allemaal op twee kaarten samen met zout.

Voor thee geldt net wat anders. Heb je thee met fruit en doek, dan bestaat er maar één kaart waarmee je deze kunt verkopen. Hetzelfde geldt voor thee met leer en thee met zilver. Maar de combinatie thee en zout komt op twee kaarten voor. Als je een thee hebt en je mag een goed kopen, kies je dus voor zout. Hetzelfde geldt als je een leer of een zilver hebt liggen.

Voor fruit en doek geldt dat ze maar liefst drie keer samen op een kaart voorkomen. Heb je dus een doek, dan wil je het liefst ook een fruit. En heb je een fruit, dan wil je het liefst een doek.

Samenvattend zie je hier voor ieder goed welk ander goed je er het beste bij kunt kopen:

  • Fruit: Doek
  • Doek: Fruit
  • Thee: Zout
  • Leer: Zout
  • Zilver: Zout
  • Zout: Leer, Zilver of Thee

Natuurlijk is elke situatie anders, als je tegenspeler een zout heeft en jij hebt een thee, maar ook een houtsnijder, is het misschien juist wel slim om iets anders dan een zout te pakken. Maar bovenstaande vuistregels zijn een goede leidraad voor welke grondstoffen je moet kiezen als er geen andere zaken zijn waar je rekening mee hoeft te houden.