Asante: Voodoopop vs. Mancala

Twee goed ontworpen voorwerpkaarten uit Asante zijn Mancala en Voodoopop. Beide hebben een vergelijkbaar effect en zijn ongeveer even sterk. Maar door subtiele verschillen komen ze in verschillende situaties het beste uit hun verf.

Mancala

Als je de Mancala speelt, toon je een kaart van de trekstapel. Is dit een goederenkaart, dan mag je goed naar keuze in je marktkraam plaatsen. Als het een ander soort kaart is, ontvang je een goud. Er zijn in Asante 97 kaarten in de trekstapel waarvan 35 goederenkaarten. Als je de Mancala speelt, heb je dus ongeveer 36% kans op een goed naar keuze, en 64% kans op een goud.

Voodoopop

Als je de Voodoopop speelt, mag je een goud van je tegenstander opde Voodoopop leggen, of een goud dat op de Voodoopop ligt in de voorraad leggen en hiervoor een goed naar keuze pakken. Dit komt er op neer dat je in de eerste beurt dat je de Voodoopop speelt een goud wint ten opzichte van je tegenstander, en in de tweede beurt een goed naar keuze.

Op de lange termijn is de Voodoopop beter dan de Mancala. Voor de Voodoopop krijg je gemiddeld per beurt namelijk een half goud en een half goed. Voor de Mancala krijg je gemiddeld per beurt slechts 0.36 goed en 0.64 goud. En een goed is veel meer waard dan een goud. Hier staat tegenover dat de Mancala op de korte termijn beter kan zijn dan de Voodoopop. Met de Mancala is het immers mogelijk om in de eerste beurt meteen een goed te krijgen, dit is onmogelijk met de Voodoopop.

Risico’s

Bovendien loop je met de Voodoopop een aantal risico’s die je niet loopt met de Mancala. Als je tegenstander een Schildpad speelt, mag hij jouw voorwerpen eenmalig gebruiken. Als hij dit doet terwijl jij een goud op je Voodoopop hebt liggen, legt hij het goud in de voorraad en pakt hij een goed naar keuze. In dit geval sta je een goed achter op je tegenstander en moet jij opnieuw een goud op je Voodoopop leggen. Hetzelfde kan gebeuren als je tegenstander een Afrikaanse buffel speelt. Deze risico’s loop je niet met de Mancala.

Ten slotte moeten we opmerken dat de Mancala een kanselement bevat en de Voodoopop niet; dit is soms een voordeel en soms een nadeel. Als je ver achter staat, is de enige manier dat je nog kan winnen vaak geluk hebben. Bijvoorbeeld door drie beurten op rij een goed naar keuze te mogen pakken. Dit kan met de Mancala en is onmogelijk met de Voodoopop. Tegelijkertijd geldt dat als je ver voor staat en slechts één goed naar keuze nodig hebt om te winnen, je met de Voodoopop gegarandeerd wint in twee beurten (tenzij je tegenstander bijvoorbeeld een Schildpad speelt). Met de Mancala zou je zomaar pech kunnen hebben en drie beurten op rij geen goed mogen pakken, waardoor je misschien toch nog kunt verliezen.